Text Size

Χαρακτηριστικά - Απόδοση

1. Χαρακτηριστικά

Τα φίλτρα πόσιμου νερού FILOPUR® βελτιώνουν αποφασιστικά την ποιότητα του πόσιμου νερού με το να φιλτράρουν οργανικές και ανόργανες βλαβερές ουσίες , όπως και παθογενή βακτήρια, ιούς και μύκητες. Παρ' όλα αυτά τα φυσικά άλατα και τα μεταλλικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στον οργανισμό μας δεν εξαλείφονται με αυτή την διαδικασία. Ούτε γίνεται το προϊόν ένα στείρο φίλτρο.
Τα φίλτρα FILOPUR® ξεχωρίζουν για την μακροχρόνια αντοχή τους και για τον απλό χειρισμό τους. Η ποιότητα και η απόδοση φιλτραρίσματος τους ανταποκρίνονται στα πρόσφατα ελβετικά πρότυπα και στους κανονισμούς της WHO (Παγκόσμια οργάνωση Υγείας). Αυτό το υψηλό επίπεδο είναι αποτέλεσμα της γνώσης που αποχτήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια και συνεχώς ελέγχεται και επιβε­βαιώνεται από ειδικούς ανεξάρτητων ινστιτούτων . 

Διαφάνεια4Διαφάνεια14

2. Χρήση .

Το φίλτρο C1 της FILOPUR® αποτελείται απο πλαστικά περιβλήματα μεγέθους μίας παλάμης , τα οποία εσωκλειουν αρκετά στρώματα εξαιρετικά ειδικευμένων πολυλειτουργικών μέσων φιλτραρισμού. Το πόσιμο νερό περνά με πίεση από τους μικροπόρους του υλικού φιλτραρίσματος. Το εξαιρετικό αποτέλεσμα οφείλεται στο συνδυασμό μικροσκοπικού φιλτραρίσματος μέσα στους πό­ρους και στην απορρόφηση που κάνει ο ενεργός άνθρακας . Όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό είναι ασφαλή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Ελβετικά δεδομένα . 

2.1. Διάρκεια χρησιμοποίησης των φίλτρων .

Η διάρκεια ζωής των FILOPUR® C1 φίλτρων εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του νερού και της πίεσης . Η ροή του νερού μειώνεται συνεχώς με την αύξηση του φορτίου . Η ροή του νερού πέφτει κάτω από 1 λίτρο την ώρα ττροτού εξαντληθεί τελείως η δυνατότητα του για κατακράτηση . Το φίλ­τρο πρέπει να αλλάζεται κάθε 6 μήνες το πολύ . Σε περιπτώσεις όχι ιδανικών συνθηκών και σε θερμοκρασία άνω των 20°C το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 4 μήνες .

Ποιότητα νερού

Τύπος C1 μπλε

( υποκειμενική )

Στανταρ φίλτρο

 

Απόδοση σε λίτρα στα

 

3 bar

Καθαρό .........................

Πάνω από 3 000 (ok)

Μεσαίο .............................

Πάνω από 2 000 (ok)

Βρώμικο .............................

Περίπου 800 (1)

Πολύ βρώμικο ...................

Περίπου 400 (1)

Αμμώδες - λασπώδες ..........

Περίπου 200 (1)

   

(ok) Ιδανικές συνθήκες χρήσης με υψηλή απόδοση .
(1) Συνιστάται η χρήση προφίλτρου 5-10 μ .

2.2 Όρια λειτουργίας των φίλτρων οικιακής χρήσης ( τύπος HU-... ).

  • Ελάχιστη πίεση : 1 bar, μικρότερες τιμές μειώνουν την διάρκεια ζωής του φίλτρου .
  • Μέγιστη επιτρεπτή συνεχής πίεση : 4 bar.
  • Σε περίπτωση που η πίεση ξεπερνά τα 4 bar πρέπει να προστεθεί βαλβίδα μείωσης .
  • Ροή νερού σε καινούριο φίλτρο με υδροπίεση 3 bar: περίπου 2 λίτρα ανά λεπτό (2 It/min ).
  • Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία νερού : 35 ° C.
  • Χύστε τα πρώτα 2 λίτρα νερού όποτε τοποθετείτε καινούριο φίλτρο ή όποτε η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 24 ώρες .
  • Απαγορεύεται η σύνδεση με ταχυθερμοσίφωνα .
  • Διατίθενται προφίλτρα για ειδικές περιπτώσεις .

3. Χαρακτηριστικά του φιλτραρίσματος .

3.1. Μείωση των βλαβερών ουσιών ( αποτελέσματα δοκιμαστικών ).

Καθάρισμα και αποχρωμστισμός .
Οι θολούρες απομακρύνονται τελείως .

Προϊόν
Συνκέντρωση εισχώρησης
Δυνατότητα κατακράτησης
Αδρανή 240 nm πάνω από 90%
Υπερμαγγανικό κάλιο 9,0 mg/l πάνω από 90%
     
Ελάττωση δυσάρεστων οσμών .  
Πετρέλαιο 0,5 mg/l 90 - 95%
Βενζίνη 1,0 mg/l Απαλλαγμένο από κάθεδυσάρεστη οσμή

Λίπασμα

 

100% οσμής

Χλωροφενόλη

 

100% οσμής

Περιορισμός των βλαβερών ουσιών .

 

Βαριά Μέταλλα :

 

Χρώμιο (Cr)

7,0mg/l

60%

Ψευδάργυρος (Ζη)

45,0mg/l

80%

Υδράργυρος (Hg)

0,18mg/l

83%

Χαλκός (Cu)

1,0mg/l

πάνω από 99%

Κάδμιο (Ca)

50,0mg/l

40-50%

Ενώσεις σιδήρου (Fe)

μέχρι και 95%

Ορνανικές βλαβερές ουσίες και φυτοφάρμακα

 

Φαινόλη και παράγωγα

1,0 mg/l

70 - 99%

Πολυκυκλικές αρωματικέςενώσεις 55,0mg/l

72 - 90%

Κρεσόλη

70,0mg/l

99%

Atrazine

9mg/f

98%

Λιντάνιο

65,0mg/l

80 - 95%

Παραθείο

18,0mg/l

50-66%

Ανιονικό καθαριστικό

1,2mg/l

100%

Fluoranthene 20mg/l 85%

Μπορούν να δοθούν και περαιτέρω αποτελέσματα πειραμάτων αν γίνει επιθυμητό.

Επιπροσθέτως οι συσκευές "HU-A" της FILOPUR ® που έχουν εξοπλιστεί με το προφίλτρο "CA" επιτυγχάνουν μεγαλύτερη μείωση των οργανικών και ανόργανων βλαβερών ουσιών, μικροβιοκτόνα και βοτανίσματα προσφέροντας ταυτόχρονα καλύτερη απόδοση .

3.2. Μείωση των μικροοργανισμών .

Βακτήρια , πρωτόζωα και μύκητες :
Το φίλτρο C1 της FILOPUR® ελλατώνει σε μεγάλο βαθμό τους μικροοργανισμούς . Σε ανεξάρτητες σειρές δοκιμαστικών ελέγχων, η δυνατότητα κατακράτησης του δοκιμάστηκε με τρία διαφορετικά βακτήρια.

Προϊόν
1. escherical
2. vibrio
3. serratia
  Coli cholerae marescens
Συνκέντρωση εισόδου 1 Mio ./ ml 1 Mio ./ ml 1 Mio ./ ml
Δυνατότητα κατακράτησης 100% 100% 100%

Αυτά τα αποτελέσματα μας επιτρέπουν να προσμένουμε πλήρη εξάλειψη των παθογεννών βακτηρίων , πρωτόζωων και μυκήτων στο πόσιμο νερό.*

Ανάμεσα σε άλλους οι παρακάτω μικροοργανισμοί ανήκουν στην ίδια ομάδα:

Βακτήρια
 
Σαλμονέλα
Serratia marescens
Ψευδομονάδα
Legionella
Φλαβοβακτήριο
Περιττωματικός στρεπτόκοκκος
Entercoccus
Σταφυλόκοκκος
Sarcina spec .
Μικρόκοκκος
Ridium perifringes
Βάκιλος subtilis
Βάκιλος ανθρακίτης Βάκιλος cereus
   
Πρωτόζωα  
Πλασμωδιακή ελονοσία Ιστολυτική entamoeba
   
Μύκητες  
Candida albicans Σακχαρομύκητας cerevisiae
   
Ιοί:  

Τα δοκιμαστικά τεστ σχετικά με την ηπατίτιδα Α με υψηλή συγκέντρωση ιών έφερε επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα .

Προϊόν
Συνκέντρωση εισόδου
Δυνατότητα κατακράτησης
Tύπος Φίλτρου
Ηπατίτιδα A >10 5/ ml πάνω από 98,9% C1
Ηπατίτιδα A >10 4/ ml πάνω από 99,997% CA + C1

Οι ιοί της ηπατίτιδας Α ανήκουν στους μικρότερους γνωστούς ιούς (0,02 - 0,03 μm). Με βάση αυ­τά τα αποτελέσματα , όμοια ή και καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να αναμένονται για τους ιούς polio -, coxsackie -, picorna - και άλλων μεγαλυτέρων .**

Το μεσαίο φίλτρο είναι εμποτισμένο με άργυρο που δεν επιτρέπει τις ουσίες που έχουν κατακρατη­ θεί να ξαναναπτυχθούν . Η συγκέντρωση των ιόντων αργύρου στο φίλτρο βρίσκεται κάτω από το όριο των 10 ppb . Δεν έχει ακόμα παρατηρηθεί ανάπτυξη των μικροβίων μέσα στο φίλτρο . 

3.3. Άλατα και μεταλλικά στοιχεία .

Τα φυσικά μεταλλικά στοιχεία και τα άλατα που περιέχονται στο νερό δεν κατακρατούνται από το φίλτρο FILOPUR ® και παραμένουν στο πόσιμο νερό . Για αυτό το λόγο οι συσκευές της FILOPUR ® δεν μπορούν να μετατρέψουν το νερό της θάλασσας σε πόσιμο νερό . 

4. Συμττεράσματα

Όταν το νερό δεν προέρχεται από επίσημο υδραγωγείο είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνεται περιοδικά ανάλυση του νερού . Αυτό για να γνωρίζουμε από τι ζητούμε να προστατευθούμε και αν χρειαζόμαστε κάτι τελείως ειδικό .

Τα στοιχεία για το φίλτρο C1 συγκεντρώθηκαν βάσει προσεκτικών εξετάσεων και από ουδέτερα κρατικά ινστιτούτα και από πειράματα που έγιναν στα δικά μας εργαστήρια . Βασίζονται στις παρούσες γνώσεις και στην πολυετή πείρα της FILOPUR ® . 

Σημαντικη παρατήρηση !!! και υπόδειξη !!!!

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε φιλτραρισμένο νερό για το μαγείρευμα. Αυτό γιατί: ναι μεν τα μικρόβια σκοτώνονται αλλά την ίδια στιγμή όταν ενώνονται (με τον βρασμό) οργανικές ουσίες με ενώσεις του χλωρίου παράγεται μια Ε (έψιλον) δραστικά καρκινογόνος . Συμβουλη: να έχετε πάντα γεμάτη μια κανάτα για : καφέ , παγάκια , μαγείρευμσ κλπ . ώστε να μη καθυστερήτε .

* Expertise: HYGIENE MICROBIOLOGIE LABOR, Meggen, Switzerland (1992).

** Expertise: INSTITUT FUR KLINISCHE MIKROBIOLOGIE UND IMMUNOLOGfE; st. Gallen, Switzerland (1993).

Δείτε τον κατάλογο των προϊόντων μας εδώ!

Διαφάνεια2        3        5        1